Varovanje zasebnosti

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov v družbi ASAA RAČUNALNIŠTVO, d. o. o.
1. Uvod
Varovanje zasebnosti posameznika, ki ga zagotavlja podjetje ASAA RAČUNALNIŠTVO, d. o. o., Simulatorja letenja št. 1, ki velja za obiskovalce spletne strani www.flyone.si ter stranke oz. obiskovalce Simulatorja letenja št. 1 na naslovu Miklošičeva cesta 7A, Ljubljana (v nadaljevanju »Simulatorja letenja št. 1«).
V podjetju ASAA RAČUNALNIŠTVO, d. o. o., se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z osebnimi podatki ravnamo v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Skladno z novo zakonodajno ureditvijo, ki jo prinaša Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR), in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/2022, ZVOP-2) ter z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov vam v nadaljevanju posredujemo informacije o varstvu osebnih podatkov.

2. Informacije o upravljavcu spletne strani in upravljavcu osebnih podatkov
Upravljavec spletne strani flyone.si oz. upravljavec osebnih podatkov strank in prostorov Simulatorja letenja št. 1 je družba ASAA RAČUNALNIŠTVO d. o. o., (v nadaljevanju kot »ASAA RAČUNALNIŠTVO, »mi« ali »nas«):
 • ASAA RAČUNALNIŠTVO, d. o. o.
 • Miklošičeva cesta 7A, 1000 Ljubljana
 • Matična številka: 9174303000, davčna številka: SI 95144285
 • Kontaktni telefon: +386 40 544 794, e-naslov: flights.ljubljana@gmail.com
3. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:
 • Ime DPO: Štefan Gostič, univ. dipl. pravnik
 • Poštni naslov: ASAA RAČUNALNIŠTVO, d. o. o. – Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (DPO – Data Protection Officer) Miklošičeva cesta 7A, 1000 Ljubljana / Slovenija
 • Elektronska pošta: flights.ljubljana@gmail.com
4. Nameni obdelav osebnih podatkov
Ta politika zasebnosti se nanaša na zbiranje in obdelavo osebnih podatkov obiskovalcev oz. strank spletne strani in prostorov Simulatorja letenja št. 1. Nameni in pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov so naslednji:
a) Registracija: Za namen registracije se obdelujejo osebni podatki: ime in priimek oz. vzdevek, datum rojstva, e-naslov. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za ta namen je pogodba – 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
b) Obisk prostorov Simulatorja letenja št. 1 oz. koriščenje storitev: Ob nakupu storitev oziroma prijavi na poletne počitnice, Akademijo, praznovanje rojstnega dne se poleg osebnih podatkov pri registraciji obdelujejo tudi podatki o nakupu storitve. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za ta namen so splošni pogoji oz. pogodba – 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
c) Objava fotografij in videoposnetkov: Če ste soglašali z objavo vaših fotografij in videoposnetkov ter vašega imena in priimka oziroma istih podatkov vaših otrok, se ti objavijo na spletni strani flyone.si, naših družbenih omrežjih (Facebook, Instagram, YouTube in TikTok). Pravna podlaga je vaša privolitev – 6/I(a) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
d) Analiza podatkov: Analiza podatkov o koriščenju storitev se izvaja na podlagi psevdonimiziranh podatkov, pri čemer se rezultati uporabljajo za sprejemanje strateških in taktičnih trženjskih odločitev. Pravna podlaga je zakoniti interes – 6/I(f) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
e) Neposredno trženje: Neposredno trženje se izvaja na e-naslov, ki ste ga vpisali ob registraciji. Tako vam posredujemo obvestila o promocijah, novostih, zasedenosti kapacitet. Če ste po spletu kupili oziroma naročili našo storitev, lahko neposredno trženje izvajamo na vaš elektronski naslov na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, člen 158/2). Taki obdelavi lahko vedno ugovarjate tako, da sledite navodilom v »nogi«« vsakokratnega takega sporočila ali s sporočilom na flights.ljubljana@gmail.com.
f) Ciljano trženje: Pri pripravi prilagojene ponudbe obdelujemo vaše osebne podatke iz registracije in uporabo storitev v prostorih Simulatorja letenja št. 1. Pravna podlaga je vaša privolitev – 6/I(a) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
g) Nagradne igre: Kadar sodelujete v kateri izmed nagradnih iger, ki jih organizira ASAA RAČUNALNIŠTVO, v okviru prijave k sodelovanju v nagradni igri posredujete vaše osebne podatke. Te podatke obdelujemo za namen izvedbe nagradne igre in v okviru nagradne igre za podelitev nagrad. Podatki so ime in priimek, naslov, e-naslov, telefonska številka, letnica rojstva, davčna številka (samo v primeru dobljene nagrade). Ob sodelovanju v nagradni igri sprejmete splošne pogoje nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre pogodbe se nanaša na – 6/I(b) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov. V primeru, da bomo želeli vaše podatke uporabiti za namen neposrednega trženja, bomo to izvajali na podlagi vaše privolitve – 6/I(a) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
h) Obiskovanje spletne strani: S piškotki in podobnimi tehnologijami zbiramo podatke o vaši uporabi naše spletne strani. Več informacij o tem, kako te tehnologije uporabljamo za zbiranje informacij o vas, lahko najdete v Politiki piškotkov.
5. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov
Uporabniki osebnih podatkov so zaposleni v ASAA RAČUNALNIŠTVO, pri pogodbenih partnerjih in pri obdelovalcih osebnih podatkov, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje oziroma pogodb o obdelavi osebnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov.
Naši pogodbeni partnerji obdelujejo osebne podatke za:
 • namen vzdrževanja programske opreme za vodenje strank,
 • rezervacijski sistem za karting.
ASAA RAČUNALNIŠTVO osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če ji tako obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (npr. Policija, Urad za preprečevanje pranja denarja, Finančna uprava Republike Slovenije, sodišče ipd.).
6. Prenosi osebnih podatkov v tretje države
ASAA RAČUNALNIŠTVO za pošiljanje e-poštnih sporočil uporablja oblačno rešitev, pri čemer je mogoč prenos osebnih podatkov (e-naslovov) v ZDA. S ponudnikom je sklenjena pogodba o obdelavi osebnih podatkov s pripadajočimi standardnimi pogodbenimi klavzulami za iznos podatkov v tretje države.
Drugih osebnih podatkov ne prenašamo v tretje države.
Več informacij o ukrepih pri posredovanju osebnih podatkov v tretje države lahko posameznik pridobi na pisno zahtevo pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na elektronski naslov flights.ljubljana@gmail.com.
7. Rok hrambe osebnih podatkov
 1. Registracija na spletni strani: 5 let po zadnjem obisku stranke.
 2. Obisk prostorov Simulatorja letenja št. 1 oz. koriščenje storitev: 5 let po zadnjem obisku stranke.
 3. Objava fotografij in nastali videoposnetki: do preklica privolitve in do 30 dni od nastanka videoposnetka.
 4. Analiza podatkov: 2 leti po končani analizi.
 5. Neposredno trženje: 1 leto od poslanega sporočila.
 6. Ciljano trženje: do preklica privolitve.
 7. Nagradna igra: do 2 meseca po koncu nagradne igre in v primeru izplačila nagrad 10 let od dneva izplačila nagrade.
8. Vaše pravice
Če ste podali soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko vaše soglasje prekličete s pisno izjavo oziroma sporočilom, ki nam ga pošljete po e-pošti flights.ljubljana@gmail.com ali v svojem profilu na spletni strani označite »se ne strinjam«. Preklic privolitve ne bo vplival na koriščenje storitev v Simulatorja letenja št. 1 prostorih, omejene bodo samo aktivnosti prilagojenih ponudb in neposrednega trženja.
Posamezniki imajo v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. ASAA RAČUNALNIŠTVO d.o.o. pred izvrševanjem posamezne pravice preveri identiteto posameznika, ki izvršuje svojo pravico. Svojo zahtevo za izvrševanje pravice s področja varstva osebnih podatkov lahko oddate na e poštni naslov flights.ljubljana@gmail.com.
V zvezi z vašimi osebnimi podatki vam zagotavljamo naslednje pravice:
 • pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki: seznanite se lahko z vsemi svojimi osebnimi podatki, ki so bili zbrani v zvezi z vami, ter z njihovo obdelavo, in preverite njeno zakonitost;
 • pravico do popravka oz. dopolnitve osebnih podatkov: brez nepotrebnega odlašanja bomo popravili vaše netočne osebne podatke;
 • pravico do izbrisa osebnih podatkov: brez nepotrebnega odlašanja bomo izbrisali osebne podatke v zvezi z vami, v obsegu, kot ga dovoljuje veljavna zakonodaja (podatkov, ki jih potrebujemo za izvajanje pogodbe, ki ste jo sklenili z nami, in podatkov, ki jih potrebujemo za izvajanje naših zakonskih obveznosti, kljub vaši zahtevi ne bomo mogli izbrisati);
 • pravico do omejitve osebnih podatkov: zahtevate lahko, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov (kadar oporekate točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita ter v primerih, ko vaših podatkov ne potrebujemo več za obdelavo, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov);
 • pravico do prenosljivosti: na vašo zahtevo vam pošljemo vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, oz. jih posredujemo drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo. To pravico lahko uveljavljate le v primerih, ko ste nam osebne podatke posredovali z osebno privolitvijo ali zaradi sklenitve in izpolnjevanja pogodbe;
 • pravico do ugovora: kadarkoli lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, kadar le ta temelji na naših zakonitih interesih ali tretje osebe.
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov: posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov pošlje na naslov upravljavca iz prve točke te politike.
Prav tako imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da je obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita.
Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z varstvom vaših osebnih podatkov se vedno lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na e naslov flights.ljubljana@gmail.com ali direktno na njegov mobilni telefon +386 40 544 794.
9. Varovanje vaših osebnih podatkov
ASAA RAČUNALNIŠTVO uporablja tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred nezakonitim ali nepooblaščenim dostopom ali uporabo, pa tudi pred nenamerno izgubo ali okrnitvijo njihove celovitosti, skladno z internim Pravilnikom o postopkih in ukrepih za varnost osebnih podatkov. Vsi ukrepi so oblikovani ob upoštevanju lastne IT-infrastrukture, mogočega vpliva na vašo zasebnost in stroškov ter v skladu s trenutnimi industrijskimi standardi in prakso. Pogodbeni obdelovalci bodo obdelovali vaše osebne podatke samo, če bodo upoštevali te tehnične in organizacijske varnostne ukrepe.
10. Spremembe politike zasebnosti
ASAA RAČUNALNIŠTVO si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev te politike zasebnosti zaradi zagotavljanja skladnosti z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Veljavna verzija politike zasebnosti je na voljo na sedežu ASAA RAČUNALNIŠTVO, na njeni spletni strani ali pri pooblaščeni osebi za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu flights.ljubljana@gmail.com. Za vse, kar ni posebej določeno s to politiko zasebnosti, veljajo določila veljavnih predpisov s področja varstva osebnih podatkov.
Ta politika zasebnosti velja in se uporablja od 6. 7. 2023.